?> ไก่ชนไทยสามัคคีดอตคอม | KAICHONTHAISAMAKKEE.COM

 ไปด้านล่างของหน้า      ปิดหน้าต่างนี้

กระทู้ที่ 98
โพส โดย:   ซุ้มเนตรดวงดาว เสี่ยแบทแมน และเสี่ย
หัวเรื่องกระทู้: บรรยกาศสถานที่เพาะพันธุ์ไก่ของซุ้มเนตรดวงดาว
โพส วันที่: 15/01/2013 17:36:15
รายละเอียด:
ไก่ทุกตัวที่เลี้ยงออกชนในซุ้มเกิดจากการเพาะพํนธุ์เองทุกตัว

สาต้นอ้อ

สาฝันเด่น

ความเห็นที่ 1
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 26/07/2013 22:26:35 ip: 223.206.182.90
ข้อความ:
ความเห็นที่ 2
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 26/07/2013 22:33:00 ip: 223.206.182.90
ข้อความ:
ความเห็นที่ 3
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 26/07/2013 22:34:13 ip: 223.206.182.90
ข้อความ:
ความเห็นที่ 8
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 31/07/2013 18:07:29 ip: 223.205.40.186
ข้อความ:
ความเห็นที่ 9
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 31/07/2013 18:08:28 ip: 223.205.40.186
ข้อความ:
ความเห็นที่ 10
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 31/07/2013 18:09:19 ip: 223.205.40.186
ข้อความ:
ความเห็นที่ 11
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 31/07/2013 18:10:56 ip: 223.205.40.186
ข้อความ:
ความเห็นที่ 13
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 31/07/2013 18:13:24 ip: 223.205.40.186
ข้อความ:
ความเห็นที่ 15
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 12/08/2013 18:31:03 ip: 223.205.231.76
ข้อความ:
ความเห็นที่ 16
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 12/08/2013 18:32:09 ip: 223.205.231.76
ข้อความ:
ความเห็นที่ 17
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 12/08/2013 18:33:00 ip: 223.205.231.76
ข้อความ:
ความเห็นที่ 18
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 25/09/2013 16:59:18 ip: 49.49.8.203
ข้อความ:
ความเห็นที่ 19
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 25/09/2013 17:00:43 ip: 49.49.8.203
ข้อความ:
ความเห็นที่ 20
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 25/09/2013 17:02:03 ip: 49.49.8.203
ข้อความ:
ความเห็นที่ 21
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 25/09/2013 17:03:24 ip: 49.49.8.203
ข้อความ:
ความเห็นที่ 22
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 25/09/2013 17:05:53 ip: 49.49.8.203
ข้อความ:
ความเห็นที่ 23
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 25/09/2013 17:09:33 ip: 49.49.8.203
ข้อความ:
ความเห็นที่ 24
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 25/09/2013 17:11:48 ip: 49.49.8.203
ข้อความ:
ความเห็นที่ 25
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 25/09/2013 17:31:24 ip: 49.49.8.203
ข้อความ:
ความเห็นที่ 26
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 25/09/2013 19:24:24 ip: 49.49.8.203
ข้อความ:
ความเห็นที่ 27
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 25/09/2013 19:36:09 ip: 49.49.8.203
ข้อความ:
ความเห็นที่ 30
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 01/10/2013 00:37:29 ip: 49.49.1.159
ข้อความ:
ความเห็นที่ 31
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 01/10/2013 00:38:41 ip: 49.49.1.159
ข้อความ:
ความเห็นที่ 32
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 01/10/2013 21:45:45 ip: 118.172.159.25
ข้อความ:
ความเห็นที่ 33
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 01/10/2013 21:46:51 ip: 118.172.159.25
ข้อความ:
ความเห็นที่ 34
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 03/10/2013 13:06:49 ip: 49.49.15.63
ข้อความ:
ความเห็นที่ 35
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 03/10/2013 13:07:51 ip: 49.49.15.63
ข้อความ:
ความเห็นที่ 36
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 03/10/2013 13:09:07 ip: 49.49.15.63
ข้อความ:
ความเห็นที่ 39
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 05/11/2013 00:09:17 ip: 171.4.250.251
ข้อความ:
ความเห็นที่ 41
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:19:09 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 42
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:21:06 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 43
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:24:34 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 44
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:28:49 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 45
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:30:12 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 46
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:31:46 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 47
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:32:44 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 48
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:34:41 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 49
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:36:45 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 50
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:38:49 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 51
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:40:24 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 52
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:41:55 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 53
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:43:43 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 54
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:45:26 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 55
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:46:55 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 56
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:48:46 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 57
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:50:21 ip: 49.49.1.19
ข้อความ:
ความเห็นที่ 58
โพส โดย:   Bat Man
โพส วันที่: 18/01/2014 18:51:28 ip: 49.49.1.19
ข้อความ: